Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử xã Trà Leng

Chi tiết tin

Chính sách tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030: Nhà nước cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Thực hiện Hướng dẫn số 7359/HD-NHCS ngày 22/9/2022 của Tổng giám đốc NHCSX Việt Nam. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Trà My tóm tắt hướng dẫn cho vay hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.1.     Đối tượng vay vốn:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số, tham gia vào dự án dược liệu quý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án dược liệu quý bao gồm: Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý, dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao.

2.     Điều kiện vay vốn:

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án đầu tư và sử dụng vốn vay để tham gia dự án dược liệu quý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Được NHCSXH nơi cho vay tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định của NHCSXH và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Riêng đối với khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

3.  Mục đích sử dụng vốn vay:

Khách hàng được vay vốn để thực hiện dự án dược liệu quý do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Mức cho vay

- Tổng mức cho vay không vượt quá 45% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 96 tỷ đồng/1 dự án đối với dự án vùng trồng dược liệu quý, không vượt quá 92 tỷ đồng/01 dự án đối với dự án Trung tâm nhân giống.

- Mức cho vay đối với khách hàng tham gia dự án dược liệu quý do NHCSXH nơi cho vay xác định căn cứ phương án sử dụng vốn và quyết định phê duyệt thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không vượt quá 45% mức đầu tư của khách hàng khi tham gia vào dự án.

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại văn bản này và đủ điều kiện vay vốn của nhiều chường trình tín dụng tại NHCSXH để thực hiện mục đích sản xuất kinh doanh thì được lựa chọn vay vốn tại một hoặc nhiều chương trình tín dụng nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ.

5. Thời hạn cho vay: Tối đa là 10 năm.

6. Lãi suất cho vay:  Lãi suất cho vay bằng 3,96%/nămNguồn tin: Ngân hàng CSXH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ LENG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Leng - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)