Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử xã Trà Leng

Chi tiết tin

Tổng kết phong trào thi đua Cụm miền núi năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023 nghành Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện miền núi

Ngày 14/12/2022, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đối với Cụm thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 theo Quyết định số 148/QĐ-CTĐMN ngày 31/3/2022 của Cụm thi đua miền núi về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cụm thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp tích cực và có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể và các địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, Phòng LĐ-TB&XH các huyện miền núi đã kịp thời tiếp thu các chủ trương lớn, các Chương trình, Kế hoạch, Quyết định... của tỉnh, huyện, đồng thời bám sát tình hình thực tế ở địa phương để cụ thể hoá thành Chương trình tổng thể về công tác lao động, người có công và xã hội của năm 2022. Trong năm qua, Phòng LĐ-TB&XH các huyện đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành đạt hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam thi đua thực hiện đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu quan trọng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như: Giảm tỷ lệ và số lượng hộ nghèo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Số lao động có việc làm tăng thêm; Tỷ lệ người dân tham gia BHXH... đã được Huyện ủy,Hội đồng nhân dân các huyện xác định trong các Nghị quyết lãnh đạo phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở đó, ngành đã tham mưu cho UBND huyện quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu cho các địa phương và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tổ chức thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm trên trong công tác lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, tăng cường các giải pháp tạo việc làm cho người lao động; thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc người có công 
với cách mạng và thân nhân người có công; thực hiện công tác trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất; chăm lo người cao tuổi, người khuyết tật; thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác Bình đẳng giới; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người và các TNXH khác đạt chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. 
Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác chuyên môn; tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng và áp dụng có hiệu quả các sáng kiến, đề tài khoa học vào công tác chuyên môn.

Thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng phong trào thi đua rộng khắp, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2022) để từ đó khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, hiệu quả, đạt chất lượng cao trong công tác chuyên môn.
Quang cảnh Hội nghị


Qua đánh giá, bình xét, Hội nghị đã bình chọn Tiên Phước đứng nhất cụm, Nam Trà My nhì cụm, Bắc Trà My 3 cụm, lựa chọn 04 đơn vị đứng đầu đề nghị GĐ Sở tặng giấy khen. Năm 2023, Cụm đã bầu Bắc Trà My làm cụm trưởng, Đông giang làm cụm phó.
Cụm thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện ký giao ước thi đua 2023

Năm 2023, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Để tổ chức phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả nhằm chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2023. Cụm thi đua miền núi đã ký giao ước thi đua để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Tác giả: Quangnh3

Nguồn tin: Phòng LĐTB&XH huyện Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ LENG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Leng - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)