Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử xã Trà Leng

Chi tiết tin

Nam Trà My đứng đầu trên bản đồ thể chế của tỉnh về cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Chiều ngày 19.4, UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tháng 3 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ tháng 4. Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng – Chủ trì cuộc họp; tham gia có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã.


Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Số lượng, chất lượng, tỷ lệ hồ sơ được nhập trên phần mềm một cửa điện tử và hồ sơ giải quyết trên cổng dịch vụ công tỉnh ngày càng tăng đưa huyện Nam Trà My đứng đầu trên bản đồ thể chế của tỉnh.

UBND huyện đã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức vận hành, xác nhận hoàn thành việc xây dựng dịch vụ công mức độ 4 thuộc thẩm quyền quản lý và chính thức đưa vào sử dụng 218 dịch vụ công cấp huyện và 91 dịch vụ cấp xã.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tháng 4 (từ 15.3 – 14.4.2022) là 231 hồ sơ, trong đó, cấp huyện 80 hồ sơ, cấp xã 151 hồ sơ. Công tác chuyển đổi số cũng có những tiến triển hết sức tích cực.


Nam Trà My đứng đầu trên bản đồ thể chế của tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng biểu dương những kết quả đạt được về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị UBND các xã trong thời qian qua. Thời gian tới, đồng chí Trần Duy Dũng yêu cầu các đơn cơ quan, đơn vị, UBND các xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thực hiện lập danh mục hồ sơ, tài liệu thực hiện số hóa theo Hướng dẫn số 03 ngày 13.12.2021 của UBND huyện Nam Trà My – hoàn thành trước ngày 25.5.2022.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong năm 2022 phải hoàn thành 30% tổng số thủ tục hành chính phải số hóa. Củng cố hoạt động và mua sắm thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số…Tác giả: Văn Thọ

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TTTH


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ LENG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Leng - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)