Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử xã Trà Leng

Chi tiết tin

Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Chiều ngày 12.1, Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng chủ trì cuộc họp chấn chỉnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tham gia cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo ban, ngành của huyện và chính quyền 10 xã.

Quang cảnh cuộc họp

           Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, các năm qua, huyện Nam Trà My đã có sự cải thiện rõ rệt về các chỉ số cải cách hành chính, vị thứ xếp hạng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của huyện giảm 04 bậc so với năm 2019, xếp vị thứ 15/18 huyện thị, thành phố (đạt 72/79%) đánh giá ở mức trung bình của tỉnh. Nguyên nhân được xác định do công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ở các ngành, địa phương chưa tốt, nhất là phương diện vai trò của người đứng đầu, tình hình tổ chức triển khai thực hiện và mức độ kịp thời, chủ động khi xử lý, giải quyết công việc theo yêu cầu của HĐND, UBND tỉnh; việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật còn chậm; việc rà soát, đơn giản hóa thủ thục hành chính chưa có sự chuyển biến rõ nét; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đảm bảo; chưa thực hiện tốt việc phân cấp quản lý; công tác bố trí cán bộ, công chức và thực hiện cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm chưa đảm bảo…

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo các ban, ngành và địa phương đã thừa nhận những khuyết điểm, tồn tại và trình bày vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó phần lớn ý kiến cho biết gặp nhiều khó khăn do hạ tầng viễn thông, mạng wifi không đảm bảo, ảnh hưởng lớn đến quá trình xử lý hồ sơ văn bản trên phần mềm; bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức chưa sử dụng thành thạo các phần mềm mới cập nhật…

Trước thực trạng đó, đồng chí Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tất cả các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện để triển khai thực hiện nhiêm vụ cái cách hành chính trong những năm tới. Trong đó, tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động cải cách hành chính có mục tiêu, kế hoạch cụ thể; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao.

Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát tất cả nội dung, nhiệm vụ trong quy định cải cách hành chính để triển khai thực hiện đảm bảo; thực hiện tốt việc chuyển đổi số.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND huyện đề nghị năm 2022 là năm đẩy mạnh cải cách hành chính trên toàn huyện, do đó đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương cần có quyết tâm cao, phát huy những mặt tốt, khắc phục những yếu kém để xây dựng nền hành chính công toàn diện. Đồng chí giao các phòng: Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Tài chính - Kế hoạch thực hiện báo cáo, tham mưu kịp thời việc chỉ đạo thực hiên cải cách hành chính; làm việc với các Sở, ngành liên quan để cảu thiện chất lượng mạng, mở rộng phủ sóng phục vụ hoạt động bộ máy Nhà nước và nhân dân, tham mưu kinh phí triển khai thực hiện; phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức các đợt hướng dẫn cho cán bộ, công chức các xã sử dụng phần mềm điện tử khi có nu cầu; giao Trung tâm VH-TT&TT-TH thực hiện đưa tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đảm bảo kịp thời, sâu rộng; yêu cầu các xã có văn bản báo cáo thường xuyên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo quản tốt tài sản nhà nước; bộ phận một cửa thực hiện phân công cán bộ túc trực, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả đúng quy trình, tiếp đón, hỗ trợ công dân đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phú Thiện

Nguồn tin: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ LENG - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Leng - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)